דריה פלדמן

הקורס אפשר לי מסגרת בטוחה לפנות זמן להתעסק במפגש טעון עם מי שאני… נתן לי פתח לתהליך של מחילה – לעצמי, על עצמי, ועל היום יום… הקורס אילץ אותי לפנות זמן לעצמי ופקח את עיני לפרספקטיבה חדשה בהתבוננות על עצמי ועל העולם.