תקנון אתר – המרכז למיינדפולנס בע״מ

תקנון אתר – המרכז למיינדפולנס בע״מ

כללי

 • אתר המרכז למיינדפולנס (״האתר״) מופעל ע״י חברת המרכז למיינדפולנס בע״מ, ח״פ 515499275 (״החברה״), בכתובת אינטרנט mfn.co.il ומטרתו להנגיש מידע לגבי תרגול מיינדפולנס ולאפשר הרשמה ותשלום עבור השירותים והפעילויות שהמרכז למיינדפולנס מספק (״השירותים״).
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). נודה לך על קריאת התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

רכישת שירות או מוצר באתר

 • האתר מאפשר ללקוחות התרשמות ורכישה נוחה, קלה ובטוחה של השירותים באמצעות האינטרנט.
 • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל שירות הינו מחיר השירותים העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי השירותים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
 • הרכישה באתר הינה לבני 18 שנים ומעלה בלבד, באמצעות כרטיס אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם, להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

מדיניות תשלום וביטולים

 • הנחות ומלגות – המרכז למיינדפולנס הינו מיזם חברתי והחברה משתדלת לא למנוע השתתפות על רקע קושי כלכלי אמיתי. במרבית הפעילויות ישנם מספר מקומות השמורים עבור מי שידם אינה משגת לשלם מחיר מלא. בכל מקרה של קושי כלכלי אמיתי ניתן לפנות באמצעות כתובת המייל: he[email protected] או במספר הטלפון: 072-3954444 לקבלת טופס בקשת מלגה.
 • הרשמה לקורסים – בעת רישום לקורס יחושבו דמי רישום מתוך העלות הכוללת. קורס של עד 6 מפגשים – דמי רישום בסך 200 ₪ קורס של מעל 6 מפגשים – דמי רישום בסך 300 ₪
 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהתאם למדיניות הביטולים הבאה:

 • קורסים – 
 • • עד שבעה ימי עסקים לפני מועד פתיחת הקורס – יינתן זיכוי מלא, לאחר קיזוז 5% מהתשלום או 100₪ – הנמוך מביניהם.
  • פחות משבעה ימי עסקים עד למועד פתיחת הקורס – ייגבו דמי הרישום בלבד.
  • ביטול לאחר פתיחת הקורס – מבחינת החוק במדינת ישראל אין החזר כספי על קורס מרגע שהתחיל. יחד עם זאת, במרכז למיינדפולנס אנחנו מאפשרים להודיע על ביטול לאחר תחילת הקורס ולקבל את רוב הסכום בחזרה: ניתן לבטל השתתפות עד יומיים לפני תחילת המפגש השני ולקבל החזר של 80% מעלות הקורס לאחר קיזוז דמי הרישום.
 • הקפאה – מנוי חודשי ניתן להקפיא למשך 2-4 שבועות, פעמיים בכל שנה קלנדרית. תקף למנוי משלושה חודשים ומעלה 

 • פעילות חד פעמית – ביטול השתתפות עד 3 ימים לפני מועד הפעילות – יינתן זיכוי מלא. ביטול מאוחר יותר יחויב באופן מלא.

 • כללי – במקרה של ביטול יש לעדכן את מנחה הקורס והמרכז בטלפון או במייל ולוודא קבלת הודעת הביטול. ניתן להעביר את הסכום שחויב לטובת פעילות אחרת בטווח של שנה מיום קבלת ההודעה. ביטול שלא עפ״י הנהלים – לא יתאפשר זיכוי כספי. המרכז שומר לעצמו הזכות להפסיק לימודי תלמיד באמצע פעילות, עפ״י שיקולים מקצועיים. החזר כספי יינתן בהתאם. המרכז שומר לעצמו את הזכות לבטל או לדחות פעילות. במקרה זה יוחזרו לנרשם דמי הרישום ושכר הלימוד במלואם.
 • התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ״א-1981.

מדיניות מתן שירותים ואחריות

 • החברה תדאג לאספקת השירותים שהוזמנו באתר או באמצעות הטלפון. לאחר קבלת תשלום, יועברו ללקוח פרטי הגעה לפעילות פרונטלית ו/או פרטי התחברות לפעילות אונליין וכן חומרים וקישורים נוספים לפי הצורך. הכניסה הינה למשתמש פרטני ולא ניתנת להעברה או העתקה.
 • בכל מקרה ועניין, אחריות החברה תהא מוגבלת לנזק ישיר בשווי ההתקשרות בין הצדדים. החברה לא תהא אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי, מיוחד ומקרי. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מההתקשרות, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או ביטול פעילות, שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • האמור בתכני הפעילות או מוצג באתר, אינו מהווה חוות דעת, ייעוץ או המלצה מקצועית, והשימוש במידע שיימצא באתר ו/או יועבר בפעילויות השונות הוא באחריות המשתמש בלבד.

מדיניות פרטיות, קישורים ו-Cookies

 • החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. מדיניות הפרטיות שלנו נועדה כדי ליידע אותך לגבי סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך באמצעות האתר או באופן אחר במסגרת השירותים שאנחנו מספקים (להלן: ״השירותים״), הדרכים בהן החברה אוספת את המידע; האמצעים אותם החברה נוקטת כדי לאבטח את המידע וכן השימושים המבוצעים במידע והאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לשימוש במידע אודותיך. לא נסחור במידע ולא נעבירו לאחרים, למעט כאמור במסמך זה. איסוף המידע כמפורט להלן, ושמירתו במאגר המידע של החברה, נדרש לטובת מטרות תפעוליות הנחוצות לשם מתן שירות מיטבי ואספקת השירותים עבורך על ידינו, וכן על מנת להגן על אינטרסים לגיטימיים שלנו, בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981 (להלן – ״חוק הגנת הפרטיות״), ולשאר ההוראות החוקיות אשר חלות עלינו. חשוב לנו לציין כי אינך חייב מבחינה חוקית למסור את המידע המבוקש, אך ללא המידע לא נוכל לטפל בפנייתך. במקרה שנמסור לך הוראות נוספות ו/או מידע אודות פרטיותך, המידע במסמך מדיניות זה נוסף על כל הוראה ו/או מידע כאמור. ייתכן שנעדכן את מדיניות פרטיות זו מעת לעת, בהתאם לצורך ולשינויים בחוק. שים לב לשינויים אלו, משום שהם חלים עליך. בכל עת תופיע באתר זה מדיניות הפרטיות המעודכנת שלנו.
 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת מוצר או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות, אלא למטרות סקר שוק.
 • באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צור קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה. תוכל לבקש את מחיקתך מדיוור ישיר כמפורט למעלה ואף – במקרים פרטניים – מחיקה של מידע נוסף, בהתאם לדין. האמור כפוף למקרים בהם המידע הנדרש למחיקה אינו נדרש לנו לצורך אספקת השירותים ו/או הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ו/או ציות לדרישה על-פי דין לשמור מידע, או לצורך התגוננות מפני תביעות.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • קבלת מידע – המעוניין בקבלת מידע שאנו שומרים אודותיך, עליך להגיש בקשה בכתב לדואר אלקטרוני בכתובת דוא״ל: [email protected] ולפעול בהתאם להנחיותינו ולדין כדי לוודא את זהותך. אם המידע שאנו מחזיקים עליך אינו מדויק, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו, בכפוף למקרים בהם הדין מאפשר לנו או מחייב אותנו לשמור את המידע כפי שהוא.
 • קישורים – קישוריםלאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים הכלולים במדיניות פרטיות זו אינם נמצאים באחריותנו, ואין לנו כל שליטה על אבטחת המידע שלהם ו/או השימושים שהם יעשו במידע שייאסף כתוצאה מכניסתך אליהם.
 • מדיניות Cookies – במסגרת השימוש באתר או בשירותים הנלווים לו, החברה מבצעת תיעוד אוטומטי וסטטיסטי של מידע אודות הגלישה שלך באתר. ייתכן כי בעת שימושך באתר נעשה שימוש ב-Cookies, שהן סימון פנימי ייחודי שאנו שולחים לדפדפן שלך, אולם אלה אינן מהוות תוכנת מחשב ואין להן יכולת לקרוא מידע או לבצע כל פעולה שהיא במחשבך. על ידי ה-Cookies, האתר שלנו מזהה אותך בעת פניותיך החוזרות לאתר, ובכך מתאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל, להתאים את השירותים להעדפותיך האישיות ולחסוך לך זמן הכרוך במילוי מחדש של פרטים אישיים שונים אשר כבר מצויים בידינו. כמו כן, באמצעות ה-Cookies אנו אוספים מידע לגבי המכשיר בו נעשה שימוש בעת הגלישה באתר, כגון גרסת מערכת הפעלה, סוג מסך, דפדפן, כתובת IP, זמן שהות באתר או בדף כלשהו, ועוד. מידע זה ישמש למטרות שיפור האתר ושיפור שירותינו. אנו עשויים להשתמש במשואות רשת Web beacons וטכנולוגיות דומות אחרות, בין השאר כדי לעקוב אחר פעולות של משתמשי האתר ומכותבי דוא״ל ועל מנת למדוד את אחוז ההיענות לדיוורים שלנו, הצלחת הקמפיינים השיווקיים שלנו, וכדי לשפר את השימוש באתר.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי שירות או מוצר, וכן בכל פנייה אחרת יש ליצור קשר באמצעות כתובת המייל: [email protected] או במספר הטלפון: 072-3954444.