אורלי סומך ידידים

2021-12-08

אני יותר רגועה מאופקת. אני מגיבה לסיטאוציות מורכבות בוויסות רגשי ומנסה להתמודד עם הדברים בצורה בוגרת וסובלנית יותר.