איה פרידלר

איה פרידלר
2020-08-27

חלו בי שינויים מחשבתיים ומנטליים, אימצתי הרבה דברים שלמדתי וחוויתי.