מיכאל סרוגו

2021-12-06

כל הציפיות שלי התממשו מעל המצופה, הקורס סייע לי בקבלה עצמית.