שעבאן איכראם

שעבאן איכראם
2020-08-27

בעקבות הקורס חלו שינויים מועילים, קיבלתי כלים איך לשחרר את הגוף והראש מסיפורים לא אמיתיים.